Internetowa kwiaciarnia – kwiaciarnia.com.pl (dalej: kwiaciarnia.com.pl  lub Kwiaciarnia) prowadzona jest przez Jacka Wardaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JW EVENTS Jacek Wardak z siedzibą w Gdańsku, ul. Alfreda Nobla nr 11, 80­172 Gdańsk, NIP 9570908356, REGON 221499793.

Kwiaciarnia na podstawie umowy o współpracę współpracuje w ramach prowadzonej działalności ze spółką “EUROFLORIST” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sowińskiego nr 18A, 60-283 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS: 0000110607, posiadająca nr REGON: 630275261, NIP: 7831003370.[H1]  (dalej:  Euroflorist)

 1. Kwiaciarnia.com.pl prowadzi sprzedaż przesyłek kwiatowych i upominków za pośrednictwem sieci internetu.
 2. Dostawy realizowane są do dowolnego miejsca w Polsce i na świecie w 24 godziny od dnia zamówienia i potwierdzenia zamówienia zapewniając wysoką jakość kwiatów i upominków oraz terminowość doręczenia.
 3. Kwiaty doręczane są za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w zamówieniu.
 4. Wszystkie doręczane produkty są towarami wolnymi od wad. 
 5. Towary, w których skład wchodzi alkohol, dostępne są w sprzedaży dla osób powyżej 18 roku życia. 
 6. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem we wskazanym przez Państwa terminie, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z Kwiaciarnią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce kwiatowej oraz numerze kontaktowym do Kwiaciarni oraz kuriera, który realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z Kwiaciarnią lub kurierem i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i w pełni opłacone przed ponownym doręczeniem. Kwiaciarnia.com.pl oświadcza, że zawsze skontaktuje się z nadawcą, na wypadek pojawienia się trudności z doręczeniem.
 7. Przesyłki do szpitali, hoteli, firm, banków i innych budynków użyteczności publicznej, doręczane są do recepcji lub sekretariatu. Zamówienia doręczane z okazji ślubów mogą być przekazywane obsłudze wesela.

Zamówienia

 • Wszystkie wypełnione zamówienia składane w kwiaciarnia.com.pl  są obowiązujące.
 • Zamówienie złożone w kwiaciarnia.com.pl  będzie przetwarzane i uznane za wiążące z chwilą jego potwierdzenia.
 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy.
 2. Kwiaciarnia.com.pl  przesyła za pomocą poczty elektronicznej przyjęcie zamówienia wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi zamówienia.
 3. Kwiaciarnia.com.pl  realizując zamówienie zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający wyraźnie zaznaczy w treści zamówienia, że nie wyraża na to zgody.
 4. Zamówienia mogą obejmować wszystkie produkty dostępne w ofercie kwiaciarnia.com.pl. Produkty z grupy „Dodatki”  mogą być doręczane wyłącznie z kwiatami.
 5. Zamówienia składane telefonicznie, faksem oraz osobiście są uważane za wiążące.
 1. Zmiany w zamówieniu lub jego anulacji można dokonać telefonicznie, faksem lub przez e-mail, w ciągu 60 minut od złożeniu zamówienia, lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia. Na wypadek dokonania zmiany lub anulacji zamówienia należy przygotować numer zamówienia, który należy podać konsultantowi w momencie wprowadzania zmian lub anulacji zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 3. Wszystkie zamówienia rozliczane są w PLN. Jakiekolwiek zwroty będą dokonywane w tej samej walucie.  Wszystkie ceny kwiatów, upominków i usług zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.
 1. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Promocja trwa w określonym terminie i obejmuje tylko wybrane przez Kwiaciarnię produkty. O szczególnych warunkach promocji Klient będzie informowany przez Kwiaciarnię przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji. Promocje nie łączą się.
 2. Kwiaciarnia.com.pl  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, nieobecności odbiorcy pod podanym adresem, nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówienia lub z innych przyczyn nieleżących po stronie kwiaciarnia.com.pl. W wyżej wymienionych przypadkach kwiaciarnia.com.pl  zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami zamówionych produktów oraz ich dostawy.
 3. Dostawy na terenie Polski są realizowane za pośrednictwem kuriera ……
 4. Kwiaciarnia.com.pl  zastrzega sobie możliwość anulacji zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu. W takiej sytuacji klientowi przysługuje zwrot lub możliwość wymiany na inny produkt. W przypadku płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub w systemie Citiconnect zwrot pieniędzy będzie zwracany bezpośrednio na rachunek klienta.

Terminy realizacji

Przesyłki krajowe – realizacja w 24 godziny

Doręczenie kwiatów tego samego dnia

 • Przesyłki kwiatowe mogą być doręczone w Polsce tego samego dnia, jeżeli zamówienie zostanie złożone do godziny 14:00 tego dnia (poniedziałek-piątek).

Doręczenie kwiatów w sobotę i w niedzielę

 • Zamówienia z gwarantowanym terminem doręczenia w sobotę i niedzielę przyjmowane są do godziny 12:00 w każdą sobotę.
 • Kwiaciarnia.com.pl  nie gwarantuje doręczenia w soboty i niedziele, jeżeli zamówienie zostanie złożone z uchybieniem terminu wskazanego w pkt 22 powyżej. Kwiaciarnia.com.pl  oświadcza jednak, że mimo uchybienia temu terminowi, kwiaciarnia.com.pl  dołoży wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie w jak najszybszym terminie. Wobec tego, wymagane jest podanie alternatywnej daty doręczenia zamówienia.
 • Kwiaciarnia.com.pl nie doręcza kwiatów w święta państwowe.
 • Przesyłki kwiatowe doręczane są w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 21:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) oraz w soboty od 10:00 do 18:00 i w niedzielę od 10:00 do 15:00.

Przesyłki zagraniczne – realizacja w 24 godziny

 • Zamówienie złożone od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 18:00 będzie zrealizowane w 24 godziny; z kolei, zamówienie złożone od 18:00 do 9:00 – w mniej niż 40 godzin.

Doręczenia kwiatów w sobotę

 • Zamówienia z gwarantowanym terminem doręczenia w sobotę przyjmowane są do godziny 12:00 w każdy piątek.
 • Kwiaciarnia.com.pl nie doręcza kwiatów poza granicami Polski w niedziele i święta państwowe kraju odbiorcy.
 • Przesyłki kwiatowe doręczane są w dni powszechnie w godzinach od 10:00 do 18:00 czasu kraju odbiorcy oraz w soboty od 10:00 do 13:00.

Formy płatności

Polityka zastępowania produktu

 • Kwiaciarnia.com.pl oświadcza, że dołoży wszelkiej staranności do doręczenia bukietów, kompozycji kwiatowych i prezentów identycznych z tymi prezentowanymi na zdjęciach.
 • Kwiaciarnia.com.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia bukietu, rośliny ozdobnej, kosza z upominkami lub innego produktu o podobnej jakości i wyglądzie zapewniających najwyższy stopień podobieństwa do oryginału (podobna wielkość, styl i kolorystyka).
 • Czekoladki oraz inne pozycje wśród dodatków i prezentów mogą się nieznacznie różnić od tych prezentowanych na stronach kwiaciarni internetowej. Kwiaciarnia.com.pl oświadcza, że zawsze będą to pozycje o tej samej jakości i wartości.
 • Realizacja zamówienia na konkretny produkt zależy od jego dostępności na rynku.
 • Kwiaciarnia.com.pl zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w zamówieniu, jeżeli zastąpienie jednego kwiatu innym okazać się może niezbędne, aby dotrzymać terminu doręczenia.

Reklamacje

 1. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, jeżeli będą pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację. Odbiorca określa jakość i świeżość kwiatów na druku Potwierdzenia odbioru. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone telefonicznie, faksem lub przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. Inne, w ciągu 7 dni od daty doręczenia.
 2. Każda reklamacja traktowana jest indywidualnie i będzie wnikliwie rozpatrzona po wyjaśnieniu problemu z partnerską kwiaciarnią należącą do sieci Euroflorist, która przygotowuje zamówienie.

Ochrona danych osobowych

 1. Kwiaciarnia.com.pl przetwarza dane osobowe dostarczone przez Klienta w celu realizacji Umowy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Zbędne dane przekazane przez Klienta na rzecz Kwiaciarni zostają niezwłocznie usunięte.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: „RODO” oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Stosownie do przepisów RODO Kwiaciarnia.com.pl jest administratorem danych osobowych Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy, której stroną jest Klient. Zebrane dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom związanym z dochodzeniem Odszkodowania na podstawie Umowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 3. Kwiaciarnia.com.pl może dane osobowe udostępnić organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz w oparciu o powierzenie na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi lub w ramach udostępnienia jeśli pomiędzy podmiotami występuje relacja Administrator – Administrator.
 4. Kwiaciarnia.com.pl przekaże lub udostępni dane osobowe Klienta osobom trzecim wyłącznie z uwzględnieniem warunków wymienionych poniżej:
  1. jeżeli Klient wyraził na to zgodę; lub
  2. jeżeli służy to bezpośredniemu celowi, związanemu z oryginalnym celem, dla którego dane osobowe zostały otrzymane;
  3.  jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania, prowadzenia negocjacji lub wykonania Umowy na rzecz Klienta;
  4.  jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa bądź Kwiaciarnia została do tego zobowiązana przez organ administracji lub sąd.
 5.  Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy będą przechowywane przez Kwiaciarnię w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają one również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Kwiaciarnia.com.pl nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w celu innym niż dochodzenie odszkodowania.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w kwiaciarnia.com.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin określa zasady zakupów w kwiaciarnia.com.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie oraz na wszystkich podstronach, do których w powyższych punktach znajdują się odniesienia.